RESSÒ som la tercera generació dels projectes pel Solar Decathlon fets a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC). Els projectes que ens precedeixen, i sense els quals no existiríem són:

-PAuS, des del 2006 a l'ETSAV
-LOW3 al SDE 2010 a Madird
-(e)CO al SDE 2012 a Madrid

RESSÒ som un grup d'uns 50 estudiants, tot i que n'hi han passat més de 70, amb l'ajuda d'uns 10 professors

Sent conscients de la situació actual en la que es troba el sector de l’edificació i la construcció, creiem necessari que l’arquitectura respongui als principis d’equilibri i sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Volem aconseguir fer una arquitectura de baix consum energètic, utilitzant materials de baix impacte, tancant cicles i prioritzant els sistemes passius i bioclimàtics. Aquesta és l’essència de la proposta de RESSÒ de cara a l’edició del Solar Decathlon Europe 2014.

Plantegem la rehabilitació com a camí a seguir, ja que donada l’alta existència de nous habitatges deshabitats i un parc edificat pre-existent molt poc eficient, la nova construcció resulta inviable. Al mateix temps, treballem sobre el model urbà, les interaccions entre els edificis i les possibilitats de creixement.

Els principis de tots aquests projectes són, més enllà del tòpic d'arquitectura sostenible: Construcció en sec i lleugera | Materials de baix impacte ambiental i estudi de la petjada ecològica | Sistemes desmuntables i reutilitzables | Buscar sistemes existents i standaritzats per adaptar-los a l'arquitectura | Projectes nascuts de la necessitat i molt vinculats a l'usuari i l'ús | La bellesa no és buscada, sinó un resultat de la utilitat i el llenguatge constructiu.

Fotos de grup

AUTORS
COL·LABORADORS
COMITÈ DE PROFESSORS ASSESSORS
Antics membres