RESSÒ és una estratègia de rehabilitació urbana, social i energètica, a més a més d’eina pedagògica. Es tracta de crear un espai de trobada on els veïns puguin compartir recursos per tal de col·lectivitzar, estalviar a les seves cases mitjançant la concentració d’activitats en front la individualització. Això permet un important estalvi energètic, i/o oferir un espai en condicions de confort per a les llars en situació de pobresa energètica. Idealment també permet reduir la mobilitat perquè aproxima espais de relació a on s’hi pot anar a peu, i fins hi tot un lloc de treball.

  • Aquest espai és altament flexible i canviable per tal de poder acollir la màxima diversitat d’activitats possibles. Gràcies a l’estructura de bastida, aquest canvi es pot fer en poques hores. L’escala humana hi és molt present, tot està modulat a 2m, això permet l’intercanvi d’elements, sempre de dimensió humana. Per afavorir la flexibilitat es crea un anell perimetral que concentra tots els elements permanents: estructura, façanes, instal·lacions i mobiliari. La resta és 100% variable i reconfigurable.

  • RESSÒ és altament eficient energèticament. Això comporta que sigui quasi autosuficient gràcies a panels solars, la captació solar, aïllament elevat, i estratègies bioclimàtiques passives. Es vol oferir un espai de confort gratuït pels veïns per tal de potenciar-ne l’ús, alhora que ofereix un espai refugi amb condicions de confort per famílies desvalgudes. També cal tenir present que està dissenyat com a espai col·lectiu, no com a habitatge, que necessita unes condicions de confort diferents.

  • D’acord amb la idea de eina pedagògica, tots els elements estan vistos, i són fàcilment modificables. Es vol ensenyar tot: per ensenyar com funciona i per tal d’incentivar l’auto-construcció i les millores a les pròpies llars dels usuaris. A més a més d’aquesta forma s’estalvia material i diners innecessari per tapar elements que poden anar vistos. No es vol res superflu, tot el què es veu és necessari.